e - PODPORA

RAZPIS: Posvetovalni obiski

Objavili smo razpis za izvedbo 40. posvetovalnih obiskov na sedežih VIZ. Posvetovalni obiski bodo usmerjeni v urejenost notranjih aktov VIZ.