DATUMI DELOVNIH SREČANJ IN AKTIVNOSTI

AKTIVNOST DATUM
Prvo delovno srečanje  23. 1. 2017
Senčenje v podjetjih 25. 1. 2017 – 12. 4. 2017
Študijski obisk na Škotsko 4. – 7. 4. 2017
Drugo delovno srečanje 13. 4. 2017
Predstavitev kurikula Vodenje kariere za strokovne delavce (Erasmus+) v Ljubljani 11. 5. 2017
Prva aktivnost s strokovnimi delavci maj do avgust 2017
Tretje delovno srečanje 29. 8. 2017
Četrto delovno srečanje 5. 10. 2017
Druga aktivnost s strokovnimi delavci oktober 2017 do februar 2018
Peto delovno srečanje 5. 12. 2017
Šesto delovno srečanje 1. 2. 2018
Tretja aktivnost s strokovnimi delavci april do avgust 2018
Sedmo delovno srečanje 5. 4. 2018
Osmo delovno srečanje 29. 8. 2018

 

Aktivnosti udeležencev vključujejo senčenje, ocenjevanje in vrednotenje kompetence vodenja kariere, izdelavo kariernega načrta, učenje veščin vodenja kariere ter uporabo pridobljenega znanja in spretnosti v praksi pri delu s strokovnimi delavci. Udeleženci programa imajo na voljo spletno učilnico VKR, kjer so na voljo gradiva in delovni listi ter različni članki na temo vodenja kariere.

VKLJUČENI ZAVODI

VRTEC OSNOVNA ŠOLA SREDNJA ŠOLA
Vrtec Galjevica OŠ Bistrica Biotehniški center Naklo
Vrtec Litija OŠ Bogojina Ekonomska šola Ljubljana
Vrtec Mojca Oš borcev za severno mejo Maribor Šolski center Ljubljana
Vrtec Pedenjped Novo mesto OŠ Fran Kocbeka Gornji grad Šolski center PET Ljubljana
OŠ Istrskega odreda Gračišče
OŠ Križe
OŠ Lava

 

PRVO DELOVNO SREČANJE

Prvo delovno srečanje v projektu VIO, področje Vodenje kariere ravnateljev, je potekalo 23. 1. 2017 v Poligon kreativni center, Tobačna ulica 5, Ljubljana.

Program:

9.00-10.30 Uvodni pozdrav, dr. Tatjana Ažman

Kariera v 21. stoletju, dr. Marija Turnšek Mikačić

10.30-11.00 Odmor za kavo in ogled kreativnega centra Poligon
11.00-12.30 Predstavitev programa VKR

Predstavitev udeležencev

12.30-13.30 Odmor za kosilo
13.30-15.00 Predstavitev rezultatov vprašalnika VKR

Razprava

15.00-15.15 Odmor za kavo
15.15.-16.00

Predstavitev vmesnih aktivnosti in obveznosti

Zaključek

DRUGO DELOVNO SREČANJE

Drugo delovno srečanje v projektu VIO, področje Vodenje kariere ravnateljev, je potekalo 13. 4. 2017 v prostorih ABC Hub pospeševalnika, BTC, Ljubljana.

Program:

9.00-10.30 Uvodni pozdrav, dr. Tatjana Ažman

Okrogla miza z gosti: mag. Jelica Lazarevič Lajovic (Vzajemna d.d.) in Nataša Jelovčan (Mercator d.d.)

10.30-11.00 Odmor za kavo in ogled ABC pospeševalnika
11.00-12.30 Delavnica: področje Zavedanje sebe
12.30-13.30 Odmor za kosilo
13.30-15.00 Aktivnosti mreženja in protokol spremljave s strokovnimi delavci
15.00-15.15 Odmor za kavo
15.15.-16.00

Informacije in evalvacija

Zaključek

TRETJE DELOVNO SREČANJE

Tretje delovno srečanje v projektu VIO, področje Vodenje kariere ravnateljev, je potekalo 29. 8. 2017 v prostorih Šole za ravnatelje v Ljubljani.

Program:

9.00−10.30 Pregled dosedanjega dela

Diskusija o lastni S-P analizi

Analiza senčenja

10.30−10.45 Odmor za kavo

 

10.45−12.15 Zavedanje kariernih možnosti v okolju

 

12.15−13.15 Odmor za kosilo

 

13.15−14.45 Okrogla miza: Spremembe v družbi in na trgu delovne sile (gosta dr. Slavko Gaber (PeF) in Matic Vošnjak (Competo)

 

14.45−15.30 Mreženje – izmenjava primerov prakse

 

Posnetek okrogle mize si lahko ogledate tukaj.

 

ČETRTO DELOVNO SREČANJE

Četrto delovno srečanje v projektu VIO, področje Vodenje kariere ravnateljev, je potekalo 5. 10. 2017 v prostorih Šole za ravnatelje v Ljubljani.

Program:

9.00−10.30 Delavnica z glino: Najboljša verzija mene
10.30−10.45 Odmor za kavo

 

10.45−12.15 Skupinska diskusija z refleksijo dosedanjih nalog

 

12.15−13.15 Odmor za kosilo

 

13.15−14.45 Odločanje:  Kako se odločamo?

 

14.45−16.00 Kompetenca VKR – kje smo in kam gremo?

Mreženje 2.del

 

 

PETO DELOVNO SREČANJE

Peto delovno srečanje v projektu VIO, področje Vodenje kariere ravnateljev, je potekalo 5. 12. 2017 v prostorih Cmepiusa v Ljubljani.

Program:

9.00−10.30 Vmesna aktivnost 1 in mreženje
10.30−10.45 Odmor za kavo

 

10.45−12.15 Karierni cilj z uporabo orodja Grow

 

12.15−13.15 Odmor za kosilo

 

13.15−14.45 Proaktivnost: predstavitev uporabe orodja LinkedIn za ravnatelje

 

14.45−16.00 Zaposlitev in kariera v EU

 

ŠESTO DELOVNO SREČANJE

Šesto delovno srečanje v projektu VIO, področje Vodenje kariere ravnateljev, je potekalo 1. 2. 2018 v prostorih Šole za ravnatelje v Ljubljani.

Program:

9.00−10.30 Evalvacija Vmesna aktivnost 1 s strokovnimi delavci

Poročanje Vmesna aktivnost 2 s strokovnimi delavci

10.30−10.45 Odmor za kavo
10.45−12.30 Ravnovesje vlog in odpornost vodij na stres (dr. Eva Boštjančič)
12.30−13.00 Odmor
13.00−14.30 Osebna raven VKR z refleksijo
14.30−16.00 Ravnatelj prihodnosti in njegova kariera

SEDMO DELOVNO SREČANJE

Sedmo delovno srečanje v projektu VIO, področje Vodenje kariere ravnateljev, je potekalo 5. 4. 2018 v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani.

Program:

9.00−10.30 Refleksija strokovnega obiska v Bruslju

Krepitev karierne kompetence pri strokovnih delavcih

10.30−10.45 Odmor za kavo
10.45−12.30 Krepitev karierne kompetence pri ravnateljih
12.30−13.00 Odmor
13.00−14.30 Krepitev karierne kompetence pri učencih
14.30−16.00 Predstavitev prenovljenih smernic za delo ŠSS

OSMO DELOVNO SREČANJE

Osmo delovno srečanje v projektu VIO, področje Vodenje kariere ravnateljev, je potekalo 29. 8. 2018 v prostorih CŠOD v Kranjski Gori.

Program:

9.00−10.30 Moji karierni premiki
10.30−10.45 Odmor za kavo
10.45−12.30 Pregled aktivnosti v delavnicah 1-7
12.30−13.00 Odmor
13.00−14.30 Pogled v prihodnost
14.30−16.00 Pobude in predlogi za priročnik VKR
2.delavnica5