Aktivnosti svetovanja skupinam ravnateljev na regijski ravni omogočajo, da lahko z aktivnostmi svetovanja dosežemo več ravnateljev in hkrati spodbudimo takojšnjo izmenjavo dobrih praks. Program svetovanja je sestavljen iz dveh delov, v prvem delu se ob poudarku teoretičnih in zakonodajnih izhodišč spodbuja izmenjava dobrih praks med ravnatelji, v drugem delu pa je vsem udeležencem na voljo še individualno pravno svetovanje. Gre za kombinacijo svetovanja strokovnjakov Šole za ravnatelje in izmenjavo dobrih praks med ravnatelji in direktorji VIZ, ki nastopajo v vlogi  udeležencev svetovanja. Ker pa gre še vedno za relativno majhne skupine udeležencev, je omogočen tudi individualen pristop, česar pri usposabljanjih ne moremo zagotoviti. Pri vzpostavitvi skupin regijskih aktivov ne izhajamo iz obstoječih sistemov povezovanja ravnateljev, ampak dopuščamo povezovanje ravnateljev, ki so si regijsko blizu. S pilotnimi izvedbami želimo preizkusiti takšen način svetovanja ravnateljem, katerega primernost smo v zelo omejenem obsegu preizkušali v okviru projekta  Vseživljenjsko učenje ravnateljev – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev IV, kjer smo prejeli pozitiven odziv udeleženih. S tem se približamo ravnateljem tudi regijsko. Na podlagi pilotnih izvedb bomo od članov regijskih aktivov pridobili povratne informacije o učinkih svetovanja, ki poteka v skupini.

V svetovanje regijskim aktivom so vključeni naslednji zavodi:

 1. OŠ Dr. Slavka Gruma Zagorje ob Savi, dne 24. 5. 2017 
 2. OŠ Dr. Mihajla Rostoharja Krško
 3. OŠ Ljubo Šercer Kočevje OŠ Dramlje
 1. Dijaški in študentski dom Kranj, dne 25. 5. 2017
 2. OŠ Frana Saleškega Finžgarja Lesce
 3. OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice
 4. Vzgojnovarstveni zavod Radovljica – Vrtec Radovljica
 1. OŠ Center Novo mesto, dne 30. 5. 2017
 2. OŠ Dr. Pavla Lunačka Šentrupert
 3. OŠ Preska
 4. OŠ Šentjernej
 5. Otroški vrtec Metlika
 6. Vrtec Čebelica Šentjernej
 7. OŠ Žuženberk
 1. ŠC Postojna, dne 1. 6. 2016
 2. OŠ Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
 3. OŠ Antona Globočnika Postojna
 4. Gimnazija Antonio Sema Piran
 5. OŠ Notranjski odred Cerknica
 1. OŠ Toma Brejca, dne 2. 10. 2017
 2. Glasbena šola Domžale
 3. OŠ Dragomelj
 4. OŠ Preserje pri Radomljah
 5. OŠ 27. julij
 1. Druga OŠ Slovenj Gradec, dne 5. 7. 2017
 2. OŠ Brezno-Podvelka
 3. OŠ Ribnica na Pohorju
 4. OŠ Koroški jeklarji
 5. OŠ Vuzenica
 1. OŠ Branik, dne 17. 8. 2017 
 2. Gimnazija Tolmin
 3. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
 4. OŠ Idrija
 5. Gimnazija Jurija Vege Idrija
 6. OŠ Kanal
 1. OŠ Škofja Loka – Mesto, dne 21. 8. 2017
 2. OŠ Cvetka Golarja
 3. OŠ Franceta Prešerna Kranj
 4. OŠ Poljane 
 1. Vrtec Jožice Flander Maribor, dne 20. 9. 2017
 2. Vrtec Radenci – Radenski mehurčki
 3. Vrtec Jadvige Golež Maribor
 4. Vrtec Rogaška Slatina
 5. Vrtec Ivana Glinška Maribor
 6. Vrtec Tezno Maribor
 7. Vrtec Borisa Pečeta Maribor
 8. Vrtec Studenci Maribor
 9. Vrtec Otona Župančiča Maribor
 1. ŠC Velenje, Šola za storitvene dejavnosti, dne 20. 10. 2017
 2. Glasbena šola Nazarje
 3. Gimnazija Celje-Center
 4. ŠC Velenje, Šola za rudarstvo in varstvo okolja
 5. ŠC Velenje, Strojna šola
 6. ŠC Velenje, Elektro in računalniška šola
 7. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 8. OŠ Dramlje