Posvetovalni obiski obsegajo pregled urejenosti pravnega poslovanja šol in vrtcev, ki zajema:

 • pregled notranjih aktov in
 • svetovanje v zvezi z aktualnimi vprašanji.

Izvenih bo 21 svetovanj v obliki nadgrajenih posvetovalnih obiskov strokovnjakov ŠR iz vsebin poslovodenja na sedežu VIZ.

Posamičen obisk v paru izvajata dva predavatelja Šole za ravnatelje – pravnika. Obiski potekajo med 8. in 16. uro, odvisno od zahtevnosti pregleda pravnega poslovanja posameznega zavoda ter drugih dejavnikov.

Ravnateljem je pred posvetovalnim obiskom poslano obvestilo s predvidenim datumom in kratko predstavitvijo obiska, po izvedenem obisku pa poročilo o ugotovitvah s predlogi za izboljšave.

Uvodnemu razgovoru z ravnateljem zavoda sledi pregled vseh notranjih ter drugih aktov zavoda, neposredno povezanih z le-temi, pri katerem ni potrebna stalna prisotnost ravnatelja.

Po pregledu se izvede še pogovor z ravnateljem, med katerim se ravnatelj seznani z ugotovitvami glede urejenosti pravnega poslovanja zavoda, morebitnimi pomanjkljivostmi, predlogi izboljšav ipd. Hkrati je pogovor namenjen tudi odgovorom na vprašanja ravnatelja, predstavitvi načinov izognitve ponavljanju nekaterih napak v prihodnosti, uporabe vzorcev notranjih aktov, približanju področja prava in siceršnji možnosti oblik nadaljnjega sodelovanja VIZ-a s Šolo za ravnatelje.

Ugotovitve pregleda, morebitna vprašanja ravnatelja ter druge posebnosti obiska izvajalca posvetovalnega obiska zbereta v obliki zapisnika.

Na podlagi izvedenega posvetovalnega obiska je izdelano in po elektronski pošti ravnatelju poslano poročilo, v katerem so bile zbrane vse ugotovitve izvajalcev obiska, npr.:

 • navedba nepravilnosti s predlogi popravkov,
 • navedba obveznih notranjih aktov, ki jih zavod še ni sprejel,
 • navedba zastarelih notranjih aktov, ki jih zavod več ne potrebuje,
 • odgovori na vprašanja ravnatelja ter
 • napotitev na gradiva, objavljena na spletni strani Podpore ravnateljem.

Posvetovalni obiski se bodo izvedli na naslednjih VIZ-ih:

 1. Vrtec Zarja Celje
 2. Dijaški dom Lizike Jančar
 3. OŠ Šalovci
 4. OŠ Deskle
 5. Dijaški in študentski dom Novo mesto
 6. Ekonomska šola Novo mesto
 7. Vrtec Ciciban Novo mesto
 8. Zasebni vzgojno-izobraževalni zavod Waldorfska šola Maribor
 9. Vrtec Ljutomer
 10. Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik
 11. OŠ Predoslje Kranj
 12. Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
 13. Gimnazija Bežigrad – OE Gimnazija
 14. OŠ Jakoba Aljaža Kranj
 15. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
 16. OŠ Vojke Šmuc Izola
 17. Srednja trgovska šola Ljubljana
 18. OŠ Dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini
 19. Vrtec Mornarček Piran
 20. Vrtec Najdihojca
 21. Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah