RAZPIS POSVETOVALNIH OBISKOV NA PODROČJU PRAVNEGA SVETOVANJA

V okviru dejavnosti projekta ESS  – Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij pripravljamo izvedbo 40 posvetovalnih obiskov na področju pravnega poslovanja na šolah, vrtcih in dijaških domovih. Z izvajanjem posvetovalnih obiskov želimo izboljšati stanje vodenja pravnih zadev s poudarkom na pregledu notranjih aktov, postopkov zaposlovanja in vodenja kadrovskih evidenc ter drugih aktualnih, za posamezen zavod specifičnih, zadev s področja pravnega poslovanja. Obiske, ki so brezplačni, bomo izvajali na sedežu vzgojno-izobraževalnih zavodov. Po izvedenem obisku bomo ravnateljem poslali poročilo z ugotovitvami in predlogi za sprejem ustreznih ukrepov za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.

Na podlagi prejetih prijav bomo pripravili razpored 40 obiskov. V primeru večjega števila prijav bodo glede na čas prijave oziroma do zapolnitve mest imeli prednost novoimenovani ravnatelji in zavodi, na katerih posvetovalni obisk s strani Šole za ravnatelje še ni bil opravljen. Obiske bomo izvajali od meseca februarja do konca meseca junija 2019.

Tiste, ki se boste odločili izkoristiti zgoraj omenjeno obliko podpore, vabimo, da se prijavite na predmetni razpis preko prijavnice , ki jo pošljite na  elektronski naslov: barbara.kuk@solazaravnatelje.si.

 

prijavnica